Tutvustus

Mihkli Kool asub Lääne-Virumaal Tapa vallas Imastu Külas Imastu Koolkodu ruumides. Mittetulundusühing Imastu Kooli Selts asutati 2000. aasta algul eesmärgiga osutada teenust mõõduka, raske, sügava ja liitpuudega ning pervasiivsete psühhootiliste häiretega lastele. Kool taotleb õpetusluba kolmandat korda. Kooli võivad astuda kõik selle piirkonna erivajadusega koolikohustuslikud lapsed. Koostöös Imastu Koolkoduga võtab kool vastu kõik õpilased, kelle elamise või hoolekande lahendab vajadusel koolkodu. Lepingu alusel võtab kool vastu soovijad lähivaldadest.

Koolipere kasutuses on klassiruumid, köök, tunnetustuba, kunsti- ja muusikaklass ning kooli ümbruse kaunis loodus, mis võimaldab õues õppimise võimalust. Koolis on 3 toimetuleku- ja 4 hooldusklassi. Kool võimaldab õpilasele vajadusel koduõppe. Koolis on professionaalne ja kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide õpilaste arenguks ning seda toetada. Koolis töötab 8 põhikohaga õpetajat, keda iseloomustab nende pikk tööstaaž erivajadusega lastega töötamisel.