8.00 -   8.45   ettevalmistus õppetööks

  8.45 -   9.00   õpilaste vastuvõtmine

  9.00 -   9.45   1. tund

  9.45 - 10.30   2. tund

10.30 - 10.50   vahetund

10.50 - 11.35   3.tund

11.35 - 12.20   4.tund

12.20 - 12.40   vahetund

12.40 - 13.25   5.tund

13.25 - 14.10   6.tund

14.10 - 14.20   vahetund

14.20 - 15.05   7.tund