Ajalugu

Mihkli Kool kasvas välja Imastu Koolkodu laste õpetamisest. 1992. aastal loodi kolm õppeklassi, kuhu koondati suurema arengupotensiaaliga lapsed. Klassides olid 7-17 aastased õpilased ning õpiti individuaalplaanide järgi. 1994. aastal laiendati süsteemset õpetamist ja iga rühma juurde loodi rühmaõpetaja ametikoht ning õppetööst võtsid osa kõik koolkodus elavad lapsed. 1998. a. avati Imastu Koolkodu ruumides kool, kus õppetöö aluseks oli toimetulekukooli õppekava töövariant. Koolis õppis siis 36 õpilast. 2000. aasta algul asutati Mittetulundusühing Imastu Kooli Selts, et hakata osutama erivajadustega lastele õpetamisteenust. Kool on MTÜ Imastu Kooli Seltsi erakool ja kooli seltsi liikmed ning valla esindaja on kaasatud hoolekogusse.