Kooli uksed avatakse kell  8.00.

Õppetöö algab kell  9.00  hommikuringiga.

Hommikuringil on Mihkli Koolis väga oluline osa, see toimub iga päev enne esimese tunni algust. Siin on koos kõik õpilased ja kooli personal. Hommikuring on selleks, et tugevdada oma kooli tunnet ja  suunata tähelepanu uue koolipäeva algusele.  Peale ühise laulu laulmist arutame eelseisvaid tähtsaid sündmusi ja õnnitleme sünnipäevalapsi.

Peale hommikuringi alustame õppetegevustega klassides.

Peale tunde on õpilastel võimalik osaleda õppetööd toetavates huvialaringides, kus läbi huvitavate ja mitmekülgsete tegevuste areneb nii õpilase loovus, esinemisjulgus, liikumine kui ka sotsiaalne lävimine eakaaslastega.

Peale huviringide lõppu suunduvad õpilased oma peredesse.

Koolimaja uksed suletakse kell 16.00