Sep 1, 2020

Võtame tööle


Mihkli Kool võtab tööle logopeedi.

Võtame oma sõbralikku kooliperre tööle LOGOPEEDI (0,5 ametikohta).

Info telefonil 53416054 või aadressil kairi[at]mihklikool.ee